top of page

O NAS

 

   Przedmiotem naszej działalności jest przygotowanie zaawansowanych projektów, analiz oraz pomiarów w zakresie akustyki budowlanej oraz akustyki wnętrz. Zgodnie z założeniami inwestorskimi od podstaw przygotowujemy wytyczne akustyczne będące rozwinięciem koncepcji architektonicznej z pełną analizą izolacyjności przegród budowlanych zewnętrznych i wewnętrznych. Dzięki wiedzy wspartej najwyższej klasy oprogramowaniem predykcyjnym wykonujemy symulacje, zaawansowane obliczenia i projekty autorskie dla pomieszczeń o akustyce kwalifikowanej (sale koncertowe, teatralne) oraz zgodnie z nowo obowiązującą normą PN-B-02151-4:2015-6 dla pomieszczeń o akustyce niekwalifikowanej (pomieszczenia w budynkach użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego).

IZOLACJA AKUSTYCZNA

- określenie maksymalnych poziomów hałasu w pomieszczeniach zgodnie z ich funkcjonalnością,

- izolacyjność przegród pionowych i poziomych z opracowaniem konstrukcji oraz struktur,

- wytyczne dotyczące hałasu od urządzeń,

AKUSTYKA WNĘTRZ

- dobór i rozmieszczenie ustrojów akustycznych, materiałów budowlanych kreujących zakładane parametry akustyczne,

- predykcyjne symulacje komputerowe przedstawiające zakładane wartości parametrów akustycznych m.in. czas pogłosu [T], chłonność akustyczna pomieszczenia [A], zrozumiałość mowy [STI], wskaźniki przejrzystości i wyrazistości mowy [C50, C80, D50], odpowiedź impulsowa pomieszczenia [ETC],

SYSTEMY ELEKTROAKUSTYCZNE I MULTIMEDIALNE

- dobór i rozmieszczenie systemów audio-wizualnych,

- symulacje komputerowe przedstawiające zakładane parametry projektowe,

- projekt strukturalnej instalacji multimedialnej,

- integracja oraz strojenie systemów,

POMIARY AKUSTYCZNE

- pomiary akustyczne na urządzeniach 1 klasy dokładności zgodnie z obowiązującymi normami,

- pomiary przydatności akustycznej pomieszczeń kwalifikowanych i niekwalifikowanych akustycznie.

- pomiary terenowe: izolacyjności akustycznej przegród, krzywych hałasu NC, NR i poziomu dźwięku A w pomieszczeniach, hałasu od urządzeń.

bottom of page